TextBox Enter Tuşuna Basınca İşlem Yap - CSharp


KeyDown olayını kullanarak Enter tuşuna basıldığı zaman işlem yapılmasını sağlayan kod yapısı aşağıda verilmiştir.

Kod


private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
	if (e.KeyData == Keys.Enter)
	{
		//Gerekli kodları buraya yazıyoruz.
	}
}

Etiketler
csharp csharp textbox csharp windows forms