TextBox Metnin Tümünü Seç - Microsoft Excel


TextBox içindeki metnin tümünü seçmek için kullanılabilecek alternatif bir VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub TumunuSecTextBox(tb As MSForms.TextBox)
  tb.SetFocus
  tb.SelStart = 0
  tb.SelLength = Len(tb.Text)
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub TumunuSecTextBox(tb As MSForms.TextBox)
  
  '--------------------------------------------------
  'Parametre olarak verilen TextBox nesnesine odaklan.
  '--------------------------------------------------
  tb.SetFocus
  
  '--------------------------------------------------
  'TextBox nesnesi içindeki metnin seçim başlangıcını
  'sıfır olarak ayarladık. Yani metnin başlangıcından
  'itibaren seçim yaptıracağız.
  '--------------------------------------------------
  tb.SelStart = 0
  
  '--------------------------------------------------
  'Ne kadar uzunlukta bir metnin seçilmesi gerektiğini
  'belirtiyoruz. Uzunluk olarak parametre olarak
  'verilen TextBox nesnesindeki metnin uzunluğunu
  'verdiğimizde tüm metni seçeceğimizi belirtmiş
  'oluyoruz.
  '--------------------------------------------------
  tb.SelLength = Len(tb.Text)
End Sub

Kullanım


Private Sub UserForm_Initialize()
  TextBox1.Text = "Bu cümle örnek bir cümledir."
  TumunuSecTextBox TextBox1
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba