Timer Nesnesi Kullanımı - CSharp


C# form projelerinizde Timer nesnesi kullanmak istiyorsanız aşağıdaki kodlar size yardımcı olacaktır.

Ekran Görüntüsü

Kod


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpCalisma
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //---------------------------------------------
		//Public Timer Nesnesi Oluşturma İşlemi
		//---------------------------------------------
    Timer zamanOlcer = new Timer();

    //Timer Nesnesini Hazırlayan Metod
    Timer TimerAyar(Timer t)
    {
      t.Interval = 1000;
      t.Tick += Timer_Tick;

      return t;
    }

		//---------------------------------------------
    //Tick Olayı
		//---------------------------------------------
    private void Timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      label1.BackColor = Color.LightGreen;
      label1.Text = "Merhaba " + DateTime.Now.Second;
    }
		
		//---------------------------------------------
    //Timer'ı Başlatmak İçin Kullanılan Olay
		//---------------------------------------------
    private void baslatButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      TimerAyar(zamanOlcer).Start();
    }
		
		//---------------------------------------------
    //Timer'ı Durdurmak İçin Kullanılan Olay
		//---------------------------------------------
    private void durdurButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      TimerAyar(zamanOlcer).Stop();
    }
  }
}

Kod (Açıklamalı)


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpCalisma
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    //--------------------------------------------------
    //zamanOlcer isminde bir Timer nesnesi oluşturduk.
    //Nesneyi özellikle class seviyesinde tanımladık,
    //böylelikle Timer'ı amacımıza göre diğer nesneler
    //üzerinde kullanabileceğiz.
    //--------------------------------------------------
    Timer zamanOlcer = new Timer();

    //--------------------------------------------------
    //Timer nesnesine özellik ve olay ataması yapan
    //dinamik bir metod. Biz bir Timer nesnesi 
    //örneğini parametre olarak vereceğiz, 
    //metod da verilen nesne örneğine ilgili
    //atamaları yapacak.
    //--------------------------------------------------
    Timer TimerAyar(Timer t)
    {
      //--------------------------------------------------
      //Timer nesnesinin hangi aralıklarla
      //çalışacağını belirliyoruz. Bu parametre
      //milisaniye cinsinden veriliyor. Yani
      //biz parametre olarak 1000 değerini 
      //girdiğimizde 1 saniye aralıklarla
      //çalışmasını istediğimizi belirtiyoruz.
      //--------------------------------------------------
      t.Interval = 1000;

      //--------------------------------------------------
      //Timer nesnesi belli aralıklarla çalışacak.
      //Tamam ama bu aralıklarla ne yapacak?
      //İşte bunu Timer nesnesinin Tick olayı ile
      //belirleyeceğiz. Verilen Timer nesnesi
      //örneğine atama yapmak için Timer_Tick
      //metodunu oluşturduk ve atamasını yaptık.
      //--------------------------------------------------
      t.Tick += Timer_Tick;

      return t;
    }

    //--------------------------------------------------
    //Tick olayı için kullanılan metod.
    //Biz Tick olayı her gerçekleştiğinde Form
    //üzerindeki label1 nesnesinin arkaplan rengini
    //değiştirsin ve bir yazı yazdırsın istiyoruz.
    //Timer_Tick metoduna bunları yapan kodları
    //ekledik.
    //--------------------------------------------------
    private void Timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      label1.BackColor = Color.LightGreen;
      label1.Text = "Merhaba " + DateTime.Now.Second;
    }

    //--------------------------------------------------
    //Timer nesnesi başlatılabiliyor ve durdurulabiliyor.
    //Bunu nasıl yapacağınız da biraz size ve projeye
    //bağlı. Ben başlatma ve durdurma işlemlerini
    //buton ile yapmayı tercih ettim.
    //--------------------------------------------------

    //--------------------------------------------------
    //baslatButton nesnesine ait Click olayı
    //zamanOlcer Timer nesnesi örneğini
    //başlatmak için kullanılıyor.
    //--------------------------------------------------
    private void baslatButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      TimerAyar(zamanOlcer).Start();
    }

    //--------------------------------------------------
    //durdurButton nesnesine ait Click olayı
    //zamanOlcer Timer nesnesi örneğini 
    //durdurmak için kullanılıyor.
    //--------------------------------------------------
    private void durdurButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      TimerAyar(zamanOlcer).Stop();
    }
  }
}

Etiketler
csharp açıklamalı içerik csharp timer csharp windows forms