Tip Dönüşümü Yap - Javascript


Javascript ile oluşturulmuş bir değişkenin tipini öğrenmek ve bu değişkene tip dönüşümü yapmak için kullanılabilecek javascript kodu alternatifidir.

Kod


//--------------------------------------------------
//Değişkenin tipini öğren ve yazdır.
//number sonucunu döndürür.
//--------------------------------------------------
var degisken1 = 12.3456;
document.write(degisken1); 
document.write(typeof(degisken1)); 

document.write("<br><br>");

//--------------------------------------------------
//Sayı değişkenini çift tırnak içinde yazdırdık.
//string sonucunu döndürür.
//--------------------------------------------------
var degisken2 = "12.3456";
document.write(degisken2); 
document.write(typeof(degisken2)); 

document.write("<br><br>");

//--------------------------------------------------
//string olarak girdiğimiz sayı değerini
//number tipine döndürdük.
//number sonucunu döndürür.
//--------------------------------------------------
var degisken3 = "34.543";
degisken3 = Number(degisken3);
document.write(typeof(degisken3)); 

document.write("<br><br>");

//--------------------------------------------------
//Ondalıklı sayıyı parseInt ile dönüştürdük.
//Sonuç olarak 12, tip olarak da number 
//döndürür. Eğer string olarak girseydik 
//tip string olacaktı.
//--------------------------------------------------
var degisken4 = 84.2021234;
document.write(parseInt(degisken4));
document.write(typeof(degisken4));

document.write("<br><br>");		

//--------------------------------------------------
//Ondalıklı sayıyı parseInt ile dönüştürdük.
//Sonuç olarak 207.546, tip olarak da 
//number döndürür. Eğer string olarak 
//girseydik tip string olacaktı.
//--------------------------------------------------
var degisken5 = 207.546;
document.write(parseFloat(degisken5));
document.write(typeof(degisken5));

document.write("<br><br>");

//--------------------------------------------------
//Acayip bir string değişken tanımladık.
//--------------------------------------------------
var degisken6 = "2335.12323werfwer567";

//--------------------------------------------------
//Soldan başladı ve int tipine 
//dönüştürebileceği son noktaya kadar gitti.
//Sonuç olarak 2335 döner.
//string tipinde döner.
//--------------------------------------------------
document.write(parseInt(degisken6));
document.write(typeof(degisken6));

document.write("<br><br>");

//--------------------------------------------------
//Soldan başladı ve float tipine 
//dönüştürebileceği son noktaya kadar gitti.
//Sonuç olarak 2335.12323 döner.
//string tipinde döner.
//--------------------------------------------------
document.write(parseFloat(degisken6));
document.write(typeof(degisken6));

document.write("<br><br>");		
	
//--------------------------------------------------
//Dönüştürülebilen kısmı number tipine 
//çevirebiliriz. Sonuç olarak number 
//tipinde 2335.12323 döner.
//--------------------------------------------------
degisken6 = Number(parseFloat(degisken6));
document.write(degisken6);
document.write(typeof(degisken6));

Etiketler
javascript