Tire Olmadan GUID Üret - CSharp


Tire işareti olmadan GUID değer üretmeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


/// <summary>
/// Tire işaretleriyle ayrılmamış bir
/// GUID değeri döndürür.
/// </summary>
/// <returns>string</returns>
public static string TireOlmadanGuidUret()
{
    return Guid.NewGuid().ToString("N");
}

Etiketler
csharp