Tırnak Karakterlerini Dönüştür - CSharp


Tırnak karakterleriyle ilgili dönüştürme işlemi yapmaya yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


#region TekTirnakKarakteriniEgriTekTirnakKarakterineDonustur
public static string TekTirnakKarakteriniEgriTekTirnakKarakterineDonustur(string metin)
{
	metin = metin.Replace("'", "’");
	return metin;
}
#endregion

#region CiftTirnakKarakteriniEgriCiftTirnakKarakterineDonustur
public static string CiftTirnakKarakteriniEgriCiftTirnakKarakterineDonustur(string metin)
{
	StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();

	//metin = StringIslem.NRTS_Trim(metin);
	string[] dizi = metin.Split('\"');

	for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
	{
		if (i < dizi.Length - 1)
		{
			if (i % 2 == 0)
			{
				stringBuilder.Append(dizi[i] + "“");
			}
			else
			{
				stringBuilder.Append(dizi[i] + "”");
			}
		}
		else
		{
			stringBuilder.Append(dizi[i]);
		}
	}

	return stringBuilder.ToString();
}
#endregion

#region EgriTirnakKarakterleriniStandartKarakterlerIleDuzelt
public static string EgriTirnakKarakterleriniStandartKarakterlerIleDuzelt(string metin)
{
	metin = metin.Replace("“", "\"")
				 .Replace("”", "\"")
				 .Replace("’", "'");

	return metin;
}
#endregion

Etiketler
csharp