title Etiketine “Başlık - Site İsmi” Yazdır - WordPress


title etiketi içindeki içerik tarayıcının sekme bölümünde görünen kısmı oluşturuyor. Bu bölümü "başlık - site ismi" olacak şekilde düzenlemek istiyoruz. Alternatif kodu görelim.

Kod


<?php if(is_home()) { ?>
	<title><?php bloginfo('name'); ?></title>
<?php } else { ?>
	<title><?php wp_title( ' - ', true, 'right' ) . bloginfo('name'); ?></title>
<?php } ?>

Kod (Açıklamalı)


<!----------------------------------------------------
//Ana sayfada olup olmama durumuna göre çalış.
---------------------------------------------------->
<?php if(is_home()) { ?>

	<!----------------------------------------------------
	Eğer site ana sayfasında isek site ismini
	doğrudan yazdırsın, başka bir şey olmasın.
	---------------------------------------------------->
	<title><?php bloginfo('name'); ?></title>
<?php } else { ?>

	<!----------------------------------------------------
	Eğer ana sayfada değilsek, mesela sitenin
	diğer sayfaları, kategori, etiket, günlük,
	aylık, yıllık arşivler vs. şunu yapsın:

	Başlığı al, arasına tire koy, 
	sonra da site ismini ekle.

	Başlık - Site Adı
	---------------------------------------------------->  
	<title><?php wp_title( ' - ', true, 'right' ) . bloginfo('name'); ?></title>
<?php } ?>

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
wordpress açıklamalı içerik wordpress php