Toolbar İsimlerini Listele - Microsoft Excel


Excel uygulamasındaki toolbar isimlerini veren ve sayfada listeleyen makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub ToolbarIsimleriniListele()
  Dim i      As Integer
  Dim toolbarSayi As Integer
  
  i = 0
  toolbarSayi = Application.Toolbars.Count
  
  For i = 1 To toolbarSayi
    Range("A" & i) = i
    Range("B" & i) = Toolbars(i).Name
  Next i
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub ToolbarIsimleriniListele()
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü işlemi ve toolbar sayısı için
  'değişken tanımlaması yaptık.
  '--------------------------------------------------
  Dim i, toolbarSayi As Integer
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenlere başlangıç değeri atadık.
  '--------------------------------------------------
  i = 0
  toolbarSayi = Application.Toolbars.Count
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü ile listeleme işlemini yaptırıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  For i = 1 To toolbarSayi
    Range("A" & i) = i
    
    '--------------------------------------------------
    'Toolbar isimlerini yazdırdık.
    '--------------------------------------------------
    Range("B" & i) = Application.Toolbars(i).Name
  Next i
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba