ToolStrip Overflow Olayını Düzelt - CSharp


ToolStrip nesnesinde taşma durumlarında nesnenin görünümünü eski haline döndürmek için kullanılabilecek csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static void OverflowOlayiniDuzelt(ToolStrip toolStrip)
{
  //Overflow olayı bazen sınır değerlerde sıkıntı olabiliyor.
  //Sınır değerde büyüklük olsa bile görünmeyen tarafa
  //atıp sinir edebiliyor. Sonra boyutunu değiştirince düzeliyor.
  //Bunun için bir önlem bu.
  toolStrip.CanOverflow = false;
  toolStrip.CanOverflow = true;
}

Etiketler
csharp