ToolStripMenuItem Nesnesine Alt Klasör İsimlerini Listele - CSharp


MenuStrip üzerinde bulunan bir ToolStripMenuItem nesnesine alt klasör isimlerini listeleyen ve bu isimlere tıklandığında da bu alt klasörleri açan csharp kodu alternatifidir.

Kod


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace OrnekProje
{
  public partial class AnaForm : Form
  {
    public AnaForm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //--------------------------------------------------
    //İçeriklerin listeleneceği klasörü belirle.
    //--------------------------------------------------
    public static string KlasorYolu { get; set; } = Path.Combine("C:\");

    //--------------------------------------------------
    //Verilen ToolStripMenuItem nesnesine klasörleri listele.
    //--------------------------------------------------
    void KlasorListesiniYukle(string yol, ToolStripMenuItem yuklenecek)
    {
      try
      {
        yuklenecek.DropDownItems.Clear();

        string[] klasorler = Directory.GetDirectories(yol);

        foreach (string klasorAdi in klasorler)
        {
          ToolStripMenuItem item = new ToolStripMenuItem();
          item.Text = Path.GetFileName(klasorAdi);
          yuklenecek.DropDownItems.Add(item);
          item.Click += new EventHandler(klasorAc_Click);
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message, "KlasorListesiniYukle");
      }
    }

    //--------------------------------------------------
    //İlgili ToolStripMenuItem nesnesine 
    //tıklandığında o klasörü aç.
    //--------------------------------------------------
    private void klasorAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var v = sender as ToolStripMenuItem;
      string altKlasorYolu = Path.Combine(KlasorYolu, v.Text);

      if (Directory.Exists(altKlasorYolu))
      {
        Process.Start(altKlasorYolu);
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      KlasorListesiniYukle(KlasorYolu, klasorlerToolStripMenuItem);
    }
  }
}

Etiketler
csharp