ToolStripSplitButton Klasör İçeriklerini Listele - CSharp


Verilen klasörün içindeki dosyaları ve klasörleri ToolStripSplitButton nesnesine listelemeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static void KlasorIcerikleriniListele(
  ToolStripSplitButton tssb, string tamYol, bool sadeceDosyaAdi = true)
{
  string[] dizi = Directory.GetFileSystemEntries(tamYol);

  tssb.DropDownItems.Clear();
  foreach (string item in dizi)
  {
    if (sadeceDosyaAdi == true)
    {
      tssb.DropDownItems.Add(Path.GetFileName(item));
    }
    else
    {
      tssb.DropDownItems.Add(item);
    }
  }
}

Etiketler
csharp