Tüm HTML Etiketlerini Temizle - Düzenli İfade


Bir yazıdaki tüm HTML etiketlerini temizleyen alternatif bir düzenli ifade deseni alternatifidir.

Düzenli İfade


([<])([a-zA-Z0-9 ="-:;!]{1,})([ />])

Düzenli İfade (Açıklamalı)


/* --------------------------------------------------
İlk grup.
Etiketlerin < işareti ile başladığını belirttik.
-------------------------------------------------- */
([<])

/* --------------------------------------------------
İkinci grup.
Etiketin içinde büyük harfler, küçük harfler, 
sayılar ile 
= işareti, 
- işareti, 
: işareti, 
; işareti ve ! işareti bulunabilir.
En az 1 karakterlidir, uzunluğu da yazanın insafına
kalmıştır.
-------------------------------------------------- */
([a-zA-Z0-9 ="-:;!]{1,})

/* --------------------------------------------------
Üçüncü grup.
Etiketler > işareti ile sonlanıyor.
-------------------------------------------------- */
([>])

Etiketler
düzenli ifadeler