Tüm Kullanıcılar Masaüstü Klasörünün Tam Yolunu Ver - Microsoft Excel


Tüm kullanıcılar masaüstü klasörünün tam yolunu veren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub TumKullanicilarMasaustuKlasorununTamYolunuVer()
  Dim wScriptShell As Object
  Set wScriptShell = CreateObject("WScript.Shell")
  
  MsgBox "Masaüstü Tam Yol: " & vbCrLf & _
  wScriptShell.SpecialFolders("AllUsersDesktop")
  
  Set wScriptShell = Nothing
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri