Türkçe Karakterleri İngilizce Karakterlere Dönüştür - CSharp


Verilen metindeki Türkçe karakterleri İngilizce karakterlere dönüştürmeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static string TurkceKarakterleriIngilizceKarakterlereDonustur(string metin)
{
	StringBuilder sbd = new StringBuilder();
	sbd.Append(metin);

	sbd = sbd.Replace("Ğ", "G")
			 .Replace("ğ", "g")
			 .Replace("Ü", "U")
			 .Replace("ü", "u")
			 .Replace("Ş", "S")
			 .Replace("ş", "s")
			 .Replace("İ", "I")
			 .Replace("ı", "i")
			 .Replace("Ö", "O")
			 .Replace("ö", "o")
			 .Replace("Ç", "C")
			 .Replace("ç", "c");

	return sbd.ToString();
}

Etiketler
csharp