Üçlü Harf Grupları Oluştur - Microsoft Excel


A sütununda döngü aracılığıyla aaa, aab, aac, ..., fhv, ..., zzx, zzy, zzz şeklinde harf grupları oluşturan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub UcluHarfGruplariOlustur()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim dizi As Variant
  Dim i  As Byte
  Dim j  As Byte
  Dim k  As Byte
  Dim z  As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'Harf dizisi tanımla.
  '--------------------------------------------------
  dizi = Array("a", "b", "c", "ç", "d", _
         "e", "f", "g", "ğ", "h", _
         "ı", "i", "j", "k", "l", _
         "m", "n", "o", "ö", "p", _
         "q", "r", "s", "ş", "t", _
         "u", "v", "w", "x", "y", _
         "z")
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü ile harf grupları oluştur.
  '--------------------------------------------------
  For i = 0 To UBound(dizi)
    For j = 0 To UBound(dizi)
      For k = 0 To UBound(dizi)
        z = z + 1
        Cells(z, 1) = dizi(i) & dizi(j) & dizi(k)
      Next k
    Next j
  Next i
  
  '--------------------------------------------------
  'Bilgilendirme mesajı ver.
  '--------------------------------------------------
  MsgBox "Liste oluşturuldu."
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba veri işlemleri microsoft excel vba kombinasyon işlemleri microsoft excel vba veri üretme işlemleri