URL Oluştur - CSharp


Temelde dizide verilen string ifadeleri birleştiriyor, biz de bunu URL parametrelerini parçalayıp kolayca düzenlemek için kullanıyoruz.

Kod


#region URLOlustur
/// <summary>
/// Temelde dizide verilen string ifadeleri
/// birleştiriyor, biz de bunu URL parametrelerini
/// parçalayıp kolayca düzenlemek için kullanıyoruz.
/// </summary>
/// <param name="parametreler"></param>
/// <returns></returns>
public static string URLOlustur(params string[] parametreler)
{
  return String.Concat(parametreler);
}
#endregion

#region GoogleWeb_Ara
public static void GoogleWeb_Ara(string anahtarKelime)
{
  string[] parametreler =
    { "https://www.google.com/", "search?q=", anahtarKelime };

  string url = URLOlustur(parametreler);
  Process.Start(url);
}
#endregion

#region EksiSozluk_Ara
public static void EksiSozluk_Ara(string anahtarKelime)
{
  string[] parametreler =
    { "https://www.eksisozluk.com/", "search?q=", anahtarKelime, "&p=1" };

  string url = URLOlustur(parametreler);
  Process.Start(url);
}
#endregion

#region EksiSozlukSukelaModu_Ara
public static void EksiSozlukSukelaModu_Ara(string anahtarKelime)
{
  string[] parametreler =
    { "https://www.eksisozluk.com/", "search?q=", anahtarKelime, "&a=nice", "&p=1" };

  string url = URLOlustur(parametreler);
  Process.Start(url);
}
#endregion

#region Tureng_Ara
public static void Tureng_Ara(string anahtarKelime)
{
  string[] parametreler =
    { "https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/", anahtarKelime };

  string url = URLOlustur(parametreler);
  Process.Start(url);
}
#endregion

Etiketler
csharp