Üstteki Sayıları Topla - Microsoft Excel


Fonksiyonda verilen parametre bilgisine göre üstteki sayıları toplama işlemini yapan KTF (kullanıcı tanımlı fonksiyon) alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Function UsttekiSayilariTopla(satirSayisi As Long) As Double
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim i    As Long
  Dim degisken As Double
  Dim sonuc  As Double
  
  '--------------------------------------------------
  'Atamalar
  '--------------------------------------------------
  sonuc = 0
  
  '--------------------------------------------------
  'Toplama İşlemi
  '--------------------------------------------------
  For i = 0 To satirSayisi - 1
    If (ActiveCell.Offset(-i - 1, 0).Row >= 1) Then
      degisken = CDbl(ActiveCell.Offset(-i - 1, 0).Value)
      sonuc = sonuc + degisken
      UsttekiSayilariTopla = sonuc
    Else
      MsgBox "Hata"
    End If
  Next
End Function

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba alan işlemleri microsoft excel vba matematik işlemleri