Uygulamayı Ve Çalışma Kitabını Ekranı Kaplayacak Şekilde Aç - Microsoft Excel


Bir çalışma kitabı açıldığında onun kapsayıcısı olan uygulama penceresini ve çalışma penceresini ekranı kaplayacak şekilde açan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub Auto_Open()
    UygulamayiVeCalismaKitabiniEkraniKaplayacakSekildeAc
End Sub

Sub UygulamayiVeCalismaKitabiniEkraniKaplayacakSekildeAc()
    Application.WindowState = xlMaximized
    ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba pencere işlemleri