Veri Girişi Yapıldığında Aktif Hücreye Ait Satırı Ve Sütunu Otomatik Olarak Yeniden Boyutlandır - Microsoft Excel


Veri girişi yapıldığında aktif hücreye ait satırı ve sütunu otomatik olarak yeniden boyutlandıran VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    ActiveCell.EntireColumn.AutoFit
    ActiveCell.EntireRow.AutoFit
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba