Veri Tabanı Kontrolü Yap - Microsoft SQL Server


SQL Server ile bir veri tabanının olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki sorguyu kullanabiliriz.

Sorgu


SELECT
ISNULL
(
	(
		SELECT name AS 'VT KONTROL'
		FROM master.dbo.sysdatabases 
		WHERE name = 'AdventureWorks2012'
	),
	'BULUNAMADI.'
)

Sorgu (Açıklamalı)


SELECT
ISNULL
(
	/*---------------------------------------------
	ISNULL fonksiyonunun ilk parametresi.
	Aşağıdaki sorgu ile 'syData' isminde
	bir veri tabanının olup olmadığını
	kontrol ediyoruz.
	---------------------------------------------*/
	(
		SELECT name AS 'VT KONTROL'
		FROM master.dbo.sysdatabases 
		WHERE name = 'AdventureWorks2012'
	),

	/*---------------------------------------------
	Eğer yukarıdaki fonksiyon null ifade
	döndürürse "NULL" yerine "BULUNAMADI."
	yazsın istiyoruz.
	---------------------------------------------*/
	'BULUNAMADI.'
)

Etiketler
microsoft sql server açıklamalı içerik