Veri Tabanı Oluştur - MySQL


Aşağıdaki sorgu ile karakter seti belli olan bir veri tabanı oluşturabilirsiniz.

Sorgu


CREATE DATABASE `ornekVeriTabani` 
DEFAULT CHARACTER SET utf8 
COLLATE utf8_general_ci;

Etiketler
mysql