Veri Tabanındaki Tablo İsimlerini Listele - MySQL


MySQL ile bir veri tabanına ait bütün tabloları listelemek için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

Sorgu


/*table_schema='buraya şema adını yani veri tabanı adını girin.'*/

SELECT table_name FROM information_schema.tables 
WHERE table_type = 'base table' AND table_schema='sema_adi'

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
mysql