Verilen Alanda Ara, Bulunursa Scroll Yaparak Git - Microsoft Excel


Arama kelimesini verilen alanda aratan ve bulduğu ilk sonuca scroll yaparak ilerleyen VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub VerilenAlandaAraBulunursaIlgiliAlanaScrollYaparakGit()
  Dim aranan As String
  Dim alan  As Range
  
  aranan = "sola"
  
  Set alan = Range("A1:C500").Find(What:=aranan)
  
  Application.Goto _
    Reference:=Range(alan.Address), _
    Scroll:=True
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba arama işlemleri