Verilen Alanda Dolu Hücrelerin Sayısını Ver - Microsoft Excel


Verilen alandaki dolu hücrelerin sayısını veren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub VerilenAlandaDoluHucrelerinSayisiniVer()
    Dim doluHucreSayisi As Long
    
    doluHucreSayisi = WorksheetFunction.CountA(Range("A1:E100"))
    MsgBox doluHucreSayisi
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba sayma işlemleri