Verilen Alandaki Açıklamaların Yazılarını Biçimlendir - Microsoft Excel


Verilen alandaki hücrelerde açıklama varsa bunların yazılarını yeniden biçimlendirmeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub VerilenAlandakiAciklamalarinYazilariniBicimlendir()
Dim Cell As Range

  For Each Cell In Cells.SpecialCells(xlCellTypeComments)
    With Cell.Comment.Shape.TextFrame.Characters.Font
      .Size = 15
      .Bold = True
    End With
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba açıklama işlemleri microsoft excel vba biçimlendirme işlemleri