Verilen Alandaki Boş Hücreleri Say - Microsoft Excel


Kullanıcı tarafından verilen alandaki boş hücrelerin sayısını vermeye yarayan VBA kodu alternatifidir. Kullancı tanımlı fonksiyon örneğidir.

Kod


Option Explicit

Function VerilenAlandakiBosHucreleriSay(alan As Range) As Long
     VerilenAlandakiBosHucreleriSay = WorksheetFunction.CountBlank(alan)
End Function

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba kullanıcı tanımlı fonksiyon işlemleri