Verilen Alandaki Hücrelerdeki Açıklamaları Boyutlandır - Microsoft Excel


Verilen alandaki açıklama pencerelerini boyutlandırmaya yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub VerilenAlandakiHucrelerdekiAciklamalariBoyutlandir()
  Dim alan As Range
  
  Application.DisplayCommentIndicator = xlCommentAndIndicator
  
  For Each alan In ActiveSheet.Cells.SpecialCells(1)
    alan.Comment.Shape.Select True
    Selection.AutoSize = True
    Selection.ShapeRange.Width = 300
    Selection.ShapeRange.Height = 250
  Next
  
  Application.DisplayCommentIndicator = xlCommentIndicatorOnly
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba açıklama işlemleri