Verilen Alandaki Metinde Fazla Boşlukları Sil - Microsoft Excel


Verilen alandaki hücreleri inceler, trim yaparak başındaki ve sonundaki boşlukları siler.

Kod


Option Explicit

Sub VerilenAlandakiMetindeFazlaBosluklariSil()
  Dim alan As Range
  Dim hucre As Range
  On Error Resume Next
  
  Set alan = Application.InputBox("Hücre adresini girin: ", Type:=8)
  
  For Each hucre In alan.Cells
    hucre.Value = Application.WorksheetFunction.Trim(hucre.Value)
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba metin işlemleri