Verilen Alandaki Metinleri Birleştir - Microsoft Excel


BİRLEŞTİR formülünden farklı olarak birleştirilecek her alanı tek tek vermek zorunda kalmadan birleştirme işlemi yapmaya imkan veren VBA kodu alternatifidir. Kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğidir.

Kod


Option Explicit

Function VerilenAlandakiMetinleriBirlestir(alan As Range) As String
  Dim hucre As Range
  Dim metin As String
  
  metin = Empty
  
  For Each hucre In alan
    metin = metin & hucre
  Next
  
  VerilenAlandakiMetinleriBirlestir = metin
End Function

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba kullanıcı tanımlı fonksiyon işlemleri microsoft excel vba metin işlemleri