Verilen Alandaki Renksiz Hücreleri Seç - Microsoft Excel


Verilen alanda arkaplanı renklendirilmemiş olan hücreleri seçmeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub VerilenAlandakiRenksizHucreleriBulVeSec()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim hucre    As Range
  Dim renksizHucre As Range
  Dim alan     As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'Alanı ayarla.
  '--------------------------------------------------
  Set alan = Range("A1:A100")
  
  '--------------------------------------------------
  'Renksiz hücreleri tespit et.
  '--------------------------------------------------
  For Each hucre In alan
    If hucre.Interior.ColorIndex = xlNone Then
      If renksizHucre Is Nothing Then
        Set renksizHucre = hucre
      Else
        Set renksizHucre = Union(renksizHucre, hucre)
      End If
    End If
  Next hucre
  
  '--------------------------------------------------
  'Renksiz hücreleri seç.
  '--------------------------------------------------
  If Not renksizHucre Is Nothing Then
    renksizHucre.Select
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba biçimlendirme işlemleri microsoft excel vba döngü işlemleri microsoft excel vba hücre işlemleri microsoft excel vba seçim işlemleri