Verilen Alanı Aktif Hücreden İtibaren Kopyala - Microsoft Excel


Örneğin A1:B5 alanını aktif olan F4 hücresinden itibaren kopyalama yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub VerilenAlaniAktifHucredenItibarenKopyala()
    Range("A1:B5").Copy Destination:=ActiveCell
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba alan işlemleri microsoft excel vba kopyalama işlemleri