Verilen Alanı Kopyala Ve O Anda Seçili Olan Hücreye Yapıştır - Microsoft Excel


Kodda belirtilen alanı kopyalıyor ve o anda hangi hücre seçilmişse o alanı o hücreyi referans alarak yapıştırıyor.

Kod


Option Explicit

Sub kopyalananIcerigiSeciliHucreyeYapistir()
    Range("A1:E1").Copy Destination:=ActiveCell
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba