Verilen Alanı ListBox Üzerinde Listele - Microsoft Excel


Listelenecek alan ve ListBox parametreleri girildiğinde ilgili ListBox nesnesine alan verilerini listeliyor.

Kod


Option Explicit

Sub VeriyiDiziyeAktarVeListBoxUzerindeListele(lb As MSForms.ListBox, veri As Range)
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim dizi      As Variant
  Dim i       As Long
  Dim j       As Long
  Dim son_dolu_satir As Long
  Dim son_dolu_sutun As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'ListBox ayarla.
  '--------------------------------------------------
  lb.Clear
  lb.ColumnCount = veri.Columns.Count
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenlere değer ata.
  '--------------------------------------------------
  son_dolu_satir = Cells(1048576, veri.Column).End(xlUp).Row
  son_dolu_sutun = Cells(veri.Row, 16384).End(xlToLeft).Column
  
  '--------------------------------------------------
  'Dizi ayarla.
  '--------------------------------------------------
  ReDim dizi(son_dolu_satir - 1, veri.Columns.Count)
  
  '--------------------------------------------------
  'Ekleme yap.
  '--------------------------------------------------
  For i = 0 To son_dolu_satir - 1
    For j = 0 To son_dolu_sutun - 1
      dizi(i, j) = veri.Cells(i + 1, j + 1).Text
    Next
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Listele
  '--------------------------------------------------
  lb.List = dizi
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub VeriyiDiziyeAktarVeListBoxUzerindeListele(lb As MSForms.ListBox, veri As Range)
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim dizi      As Variant
  Dim i       As Long
  Dim j       As Long
  Dim son_dolu_satir As Long
  Dim son_dolu_sutun As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'Listeleme yapmadan önce ListBox nesnesini temizle.
  '--------------------------------------------------
  lb.Clear
  
  '--------------------------------------------------
  'ListBox için sütun sayısını belirle.
  '--------------------------------------------------
  lb.ColumnCount = veri.Columns.Count
  
  '--------------------------------------------------
  'Verilen alanın sınırlarını (satır, sütun) öğren.
  '--------------------------------------------------
  son_dolu_satir = Cells(1048576, veri.Column).End(xlUp).Row
  son_dolu_sutun = Cells(veri.Row, 16384).End(xlToLeft).Column
  
  '--------------------------------------------------
  'Diziyi de verilen alanın boyutuna göre ayarla.
  '--------------------------------------------------
  ReDim dizi(son_dolu_satir - 1, veri.Columns.Count)
  
  '--------------------------------------------------
  'Her satır için işlem yap.
  '--------------------------------------------------
  For i = 0 To son_dolu_satir - 1
    
    '--------------------------------------------------
    'İlgili satırdaki bütün sütunların
    'içeriklerini diziye aktar.
    '--------------------------------------------------
    For j = 0 To son_dolu_sutun - 1
      dizi(i, j) = veri.Cells(i + 1, j + 1).Text
    Next
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'dizi içeriğini ListBox nesnesi üzerinde göster.
  '--------------------------------------------------
  lb.List = dizi
End Sub

Kullanım


Private Sub UserForm_Initialize()
  
  '--------------------------------------------------
  'IcerikUserForm nesnesi üzerindeki
  'ListBox1 nesnesine listeleme yap.
  '
  'Form başlatılırken yükle.
  '
  'Liste içeriği B3:F20 alanından
  'yükleniyor.
  '--------------------------------------------------
  VeriyiDiziyeAktarVeListBoxUzerindeListele ListBox1, Range("B3:F20")
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba