Verilen Alanı Rasgele Sayılar İle Doldur - Microsoft Excel


Döngü yardımıyla istenilen alanları rasgele sayılar ile doldurmaya yarayan bir koddur.

Kod


Option Explicit

Sub VerilenAlaniRasgeleSayilarIleDoldur()
  Dim alan As Range
  
  For Each alan In Range("A1:B10")
    alan.Value = Rnd()
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba