Verilen Alanı Veriyle Doldur - Microsoft Excel


Verilen alanı istenilen veriyle doldurmaya yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub VerilenAlaniVeriyleDoldur(metin As String, alan As Range)
  Dim hucre As Range
  
  For Each hucre In alan
    hucre.Value = metin
  Next hucre
End Sub

Sub OrnekKullanim()
  VerilenAlaniVeriyleDoldur "Deneme", Range("A1:B10")
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba alan işlemleri microsoft excel vba döngü işlemleri