Verilen Etiketin İlgili Özelliklerine Değer Ata - Javascript


setAttribute metodunu kullanarak verilen etiketin ilgili attribute değerlerine yeni değerler atamaya yarayan javascript kodu alternatifidir.

Kod


var dizi = document.getElementsByTagName("a");

for (var i=0; i<dizi.length; i++) {
  dizi[i].setAttribute("class", "badge-danger");
  dizi[i].setAttribute("width", "300");
  dizi[i].setAttribute("height", "250");
}

Etiketler
javascript