Verilen Karakterle Döngü Aracılığıyla Dik Üçgen Oluştur - CSharp


CSharp console ile verilen karakteri kullanarak dik üçgen oluşturmaya yarayan csharp kodudur.

Kod


using System;

namespace ConsoleUygulamalari
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayi = 20;
      char karakter = '*';
      string sonuc = "";

      Console.Title = "Dik Üçgen Oluştur - CSharp Console";

      for (int i = 0; i < sayi; i++)
      {
        sonuc = sonuc + karakter;
        Console.WriteLine(sonuc);
      }

      Console.Read();
      Console.Beep();
    }
  }
}

Etiketler
csharp csharp console işlemleri