Verilen Metni İstenilen Sayıda Tekrar Et - Javascript


Verilen bir metni repeat metoduyla parametresinde verilen sayıda tekrar eden javascript kodu alternatifidir.

Kod


var metin = "Selam".repeat(50);
alert(metin);

Etiketler
javascript