Verilen Satırdan İtibaren Alta Doğru Arama Yap - Microsoft Excel


Verilen satırdan aşağı doğru arama yapan ve bulunan ilk hücrenin adresini mesaj olarak veren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub VerilenSatirdanItibarenAltaDogruAramaYap()
  Dim aranan  As String
  Dim bulunduMu As Boolean
  
  Range("B2").Select
  bulunduMu = False
  aranan = "ARANAN_DEGER_BURAYA_GELECEK"
  
  Do Until IsEmpty(ActiveCell)
    If ActiveCell.Value = aranan Then
      bulunduMu = True
      Exit Do
    End If
    
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
  Loop
  
  If bulunduMu = True Then
    MsgBox "Değerin bulunduğu hücre: " & ActiveCell.Address
  Else
    MsgBox "Değer bulunamadı."
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba arama işlemleri