Verilen Sınıftaki a Elementlerinin Href Değerlerini Listele - Javascript


querySelectorAll metodunu kullanarak verilen sınıfın içindeki a elementlerinin href değerlerini listelemeye yarayan javascript kodudur.

Kod


var listeOgeleri = document.querySelectorAll('.kapsayici a');

var metin = "";

for (var i = 0; i < listeOgeleri.length; i++) {
  metin = metin.concat('', listeOgeleri[i].href, '<br>');
}

var x = window.open('');
x.document.write(metin);

Etiketler
javascript