Verilen Sütunlardaki Verileri Alt Alta Sırala - Microsoft Excel


Dizi aracılığıyla verilen sütun isimlerinden hareketle ilgili sütundaki verileri alır ve K sütununa (yazdırılacak sütun değiştirilebilir) yazdırılır.

Kod


Option Explicit

Sub VerilenSutunlardakiVerileriAltAltaSirala()
  Dim dizi  As Variant
  Dim deger  As Variant
  Dim sayac  As Long
  Dim sutunNo As Integer
  Dim i    As Long
  
  sayac = 1
  dizi = Array("B", "C", "E")
  
  For Each deger In dizi
    sutunNo = Cells(1, deger).Column
    
    Range("A1").Offset(0, sutunNo - 1).Select
    
    For i = 1 To Range("A1048576").Offset(0, sutunNo).End(xlUp).Row
      Range("K" & sayac) = Range("A" & i).Offset(0, sutunNo)
      sayac = sayac + 1
    Next
  Next
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub VerilenSutunlardakiVerileriAltAltaSirala()
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim dizi  As Variant
  Dim deger  As Variant
  Dim sayac  As Long
  Dim sutunNo As Integer
  Dim i    As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'Yazdırma işlemini yapacağımız sütuna
  'verileri sırasıyla ekleyebilmek için
  'bu değişkenden yararlan.
  '--------------------------------------------------
  sayac = 1
  
  '--------------------------------------------------
  'Listeleme işlemine dahil olmasını
  'istediğimiz sütunları dizi olarak tanımla.
  '--------------------------------------------------
  dizi = Array("B", "C", "E")
  
  '--------------------------------------------------
  'Dizideki her sütun için döngü çalıştır.
  '--------------------------------------------------
  For Each deger In dizi
    
    '--------------------------------------------------
    'Sütunun sayı karşılığını öğren.
    '--------------------------------------------------
    sutunNo = Cells(1, deger).Column
    
    '--------------------------------------------------
    'Offset metodunu kullanarak ilgili sütunu
    'seç. Referansı soldan yapıyoruz. Ben sütun
    'numarasını biliyorum. Eğer A sütunundan
    'referansla başlayıp buradan sağa doğru
    'kaydırma yaparak ilerlersem her seferinde
    'dizideki ilgili sütunu seçebilirim.
    '--------------------------------------------------
    Range("A1").Offset(0, sutunNo - 1).Select
    
    '--------------------------------------------------
    'Sütundaki verileri döngü ile K sütununda listelet.
    '--------------------------------------------------
    For i = 1 To Range("A1048576").Offset(0, sutunNo).End(xlUp).Row
      Range("K" & sayac) = Range("A" & i).Offset(0, sutunNo)
      sayac = sayac + 1
    Next
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba