Verilen Tarih Geçmişse Şifre İste - Microsoft Excel


Eğer çalışma kitabının açılma tarihi, kodda belirtilen tarihten ilerideyse şifre soran, eğer yanlış girilirse yordamdan çıkan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub VerilenTarihGecmisseSifreIste()
  Dim sifre As String
  
  If Date >= CDate("22.11.2022") Then
    sifre = InputBox("Devam edebilmek için verilen şifreyi girin:", _
      "Deneme süresi doldu!")
      
    If sifre <> "1234" Then Exit Sub
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba