Verilen Tarihe Göre Ayın Son Gününü Kod İle Bul - Microsoft Excel


Tarih parametresi girildiğinde o tarihteki ayın son gününü gg.aa.yyyy cinsinden veren kullanıcı tanımlı fonksiyonu ve çalışma mantığını görelim.

Kod


Option Explicit

Function AyinSonGununuBul(tarih As Date)
  AyinSonGununuBul = Format((DateSerial(Year(tarih), Month(tarih) + 1, 1)) - 1, "dd/mm/yyyy")
End Function

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Function AyinSonGununuBul(tarih As Date)
  '--------------------------------------------------
  'Hesaplama mantığı şu:
  '
  'Verilen tarihte yılı olduğu gibi al.
  'Verilen tarihte aya 1 ekle.
  'Gün olarak da ayın ilk günü olan 1'i seç.
  'Bunu yaparak bir sonraki ayın ilk gününe ulaştık.
  '
  'Bu tarihten 1 gün çıkarırsak da verdiğimiz
  'tarihteki ayın son gününü bulmuş oluyoruz.
  '
  'Son olarak da sonuç tarihini Format fonksiyonu
  'ile gg.aa.yyyy formatında biçimlendiriyoruz.
  '--------------------------------------------------
  AyinSonGununuBul = Format((DateSerial(Year(tarih), Month(tarih) + 1, 1)) - 1, "dd/mm/yyyy")
End Function

Etiketler
microsoft excel