Windows Açılış Zamanını Ve Çalışma Süresini Öğren - Microsoft Excel


API aracılığıyla Windows açılış zamanını ve çalışma süresini gösteren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Declare Function GetTickCount& Lib "kernel32" ()

Sub WindowsAcilisZamaniniVeCalismaSuresiniOgren()
  Dim saat, dakika, saniye, windowsCalismaSuresi, saat2, dakika2, saniye2, windowsAcilisZamani
  
  saat = GetTickCount& / 1000 / 60 / 60
  dakika = (saat - Int(saat)) * 60
  saniye = (dakika - Int(dakika)) * 60
  
  windowsCalismaSuresi = TimeSerial(Int(saat), Int(dakika), Int(saniye))
  
  saat2 = Hour(Time) - Hour(windowsCalismaSuresi)
  dakika2 = Minute(Time) - Minute(windowsCalismaSuresi)
  saniye2 = Second(Time) - Second(windowsCalismaSuresi)
  
  windowsAcilisZamani = TimeSerial(saat2, dakika2, saniye2)
  
  MsgBox "Windows Açılış Zamanı = " & windowsAcilisZamani & vbCrLf _
      & "Windows Çalışma Süresi = " & windowsCalismaSuresi, _
      vbInformation, "Windows Açılış"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba api işlemleri