Word Dosyası Oluştur, İçine Metin Yaz Ve Kaydet - Microsoft Excel


Aşağıdaki VBA kodu bir Microsoft Word dosyası oluşturur, içine metin yazar ve kaydeder.

Kod


Option Explicit

Sub MicrosoftWordDosyasiOlustur_IcineMetinEkle_Kaydet()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim objWord
  Dim objDoc
  Dim objSelection
  Dim d As Date
  Dim i As Long
    
  '--------------------------------------------------
  'Word dosyası oluştur.
  '--------------------------------------------------
  Set objWord = CreateObject("Word.Application")
  Set objDoc = objWord.Documents.Add
  objWord.Visible = False
  
  '--------------------------------------------------
  'Metin yazdır.
  '--------------------------------------------------
  Set objSelection = objWord.Selection
  objSelection.TypeText ("Merhaba!")
  
  '--------------------------------------------------
  'Microsoft Word dosyasını kaydet ve çık.
  '--------------------------------------------------
  objDoc.SaveAs ("C:\OrnekKlasor\OrnekWordDosyasi.docx")
  objWord.Quit
  
  '--------------------------------------------------
  'Nesne örneğini RAM üzerinden sil.
  '--------------------------------------------------
  Set objWord = Nothing
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba