Word Dosyasını Baskı Önizleme Modunda Aç - Microsoft Excel


Excel VBA ile Word dosyasını açar, hemen ardından da baskı önizleme (print preview) modunu açar. Böylelikle Word dosyası baskı önizleme modunda açılmış gibi olur.

Kod


Option Explicit

Sub WordDosyasiIcinOnizlemePenceresiniAc()
  Dim WordDosyasi As Object
  
  Set WordDosyasi = CreateObject("Word.Application")

  WordDosyasi.Visible = True
  WordDosyasi.Documents.Open ("C:\Users\Samsung\Desktop\örnek dosya.docx")
  WordDosyasi.Documents("örnek dosya.docx").PrintPreview
  
  Set WordDosyasi = Nothing
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub WordDosyasiIcinOnizlemePenceresiniAc()
  
  '--------------------------------------------------
  'Word nesnesini atayacağımız değişkeni tanımladık.
  '--------------------------------------------------
  Dim WordDosyasi As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'Word.Application nesnesinin bir örneğini oluşturduk.
  '--------------------------------------------------
  Set WordDosyasi = CreateObject("Word.Application")
  
  '--------------------------------------------------
  'Dosyanın görünürlük seçeneğini "Görünür" yaptık.
  '--------------------------------------------------
  WordDosyasi.Visible = True
  
  '--------------------------------------------------
  'Dosyayı açtık.
  '--------------------------------------------------
  WordDosyasi.Documents.Open ("C:\örnek dosya.docx")
  
  '--------------------------------------------------
  'Baskı önizleme modunu açtık.
  '--------------------------------------------------
  WordDosyasi.Documents("örnek dosya.docx").PrintPreview
  
  '--------------------------------------------------
  'Nesneyi RAM'den temizledik.
  '--------------------------------------------------
  Set WordDosyasi = Nothing
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba