WordArt Yazısını Kendi Etrafında Döndür - Microsoft Excel


İsim bilgisi verilen WordArt yazısını kendi etrafında döndürmeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub WordArtYazisiniKendiEtrafindaDondur()
  Dim i As Long
  
  ActiveSheet.Shapes("1 Dikdörtgen").Select
  
  For i = 1 To 36
    Selection.ShapeRange.IncrementRotation 10#
    DoEvents
  Next i
  
  [A1].Select
End Sub

Not

Oluşturulmuş olan WordArt şeklinin ismi şu şekilde öğrenilebilir.

 1. WordArt şekline tıkla.
 2. Formül çubuğunun solundaki alandan isim bilgisini al.
Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba şekil işlemleri microsoft excel vba wordart işlemleri