XML Dosyasını DataGridView Üzerinde Listele - CSharp


Tam yolu verilen XML dosyasını verilen DataGridView nesnesi üzerinde listelemeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Ekran Görüntüsü

XML Dosyasını DataGridView Üzerinde Listele - CSharp 1

Kod


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Xml;

namespace CSharpXmlDosyasiniDataGridViewUzerindeListele
{
  public partial class AnaForm : Form
  {
    public AnaForm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void Listele(string xmlDosyasi, DataGridView dataGridView)
    {
      //--------------------------------------------------
      //DataGridView için otomatik boyutlandırma yapıyoruz.
      //--------------------------------------------------
      dataGridView.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.AllCells;

      //--------------------------------------------------
      //DataGridView'e dataset üzerinden aktarma
      //yapacağımız için DataSet örneği oluşturduk.
      //--------------------------------------------------
      DataSet veri_seti = new DataSet();

      //--------------------------------------------------
      //XML dosyasını okutabilmek için System.Xml
      //isim alanındaki XmlReader sınıfından bir
      //örnek oluşturuyoruz.
      //--------------------------------------------------
      XmlReader xml_dosyasi;

      //--------------------------------------------------
      //Okutacağımız XML dosyası için dosya yolunu tanımladık.
      //--------------------------------------------------
      xml_dosyasi = XmlReader.Create(xmlDosyasi);

      //--------------------------------------------------
      //XML dosyamızı okutuyoruz.
      //--------------------------------------------------
      veri_seti.ReadXml(xml_dosyasi);

      //--------------------------------------------------
      //Verilerimizi DataGridView'da listeliyoruz.
      //--------------------------------------------------
      dataGridView.DataSource = veri_seti.Tables[0];
    }

    private void listeleButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string xmlDosyasi = Path.Combine(Application.StartupPath, "WebSiteleri.xml");
      Listele(xmlDosyasi, listeDataGridView);
    }
  }
}

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: İndir

Etiketler
csharp csharp listeleme işlemleri csharp datagridview işlemleri csharp xml işlemleri csharp proje örnekleri