XML Tablo Listele - Javascript


Bir XML tablosunu verilen sayfa üzerinde listelemeye yarayan javascript kodu alternatifidir.

Kod

index.html


<!doctype html>
<html>
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>XML Tablo Listele - Javascript</title>
	<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
	<button type="button" id="listele-button">XML Tablo Listele</button>

	<!-- Xml içerikleri bu tabloda listelenecek. -->
	<table id="cd-liste" border="1"></table>

	<script src="script.js"></script>
</body>
</html

script.js


document.getElementById('listele-button').addEventListener('click', XmlTabloListele);

function XmlTabloListele() {
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.onreadystatechange = function() {

  //--------------------------------------------------
  //readyState = 4
  //İşlem tamamlandı, talep hazır anlamına geliyor.

  //status = 200
  //Sayfa bulundu, her şey tamam, sıkıntı yok anlamında.
  //--------------------------------------------------
  if(xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) {

   //--------------------------------------------------
   //cd_catalog.xml dosyasından bir
   //responseXML sonucu alıyoruz. Bunu da
   //xml adında bir değişkene atıyoruz.
   //--------------------------------------------------
   var xml = xhr.responseXML;

   //--------------------------------------------------
   //Listelemeyi neyin içinde yapacağımızı belirliyoruz.
   //Koleksiyon gerekiyor. Dikkat edilirse bir "document"
   //üzerinden değil, "xml" değişkeni üzerinden bir şeyler
   //alıyoruz. Şimdi CD etiketli elementleri listeliyoruz.
   //--------------------------------------------------
   var cds = xml.getElementsByTagName('CD');

   //--------------------------------------------------
   //satirlar değişkeni oluşturduk ve ilk olarak XML
   //tablosundaki başlıkları ekliyoruz.
   //--------------------------------------------------
   var satirlar = "<tr>" +
        			"<th>Title</th>" +
        			"<th>Artist</th>" +
        			"<th>Country</th>" +
        			"<th>Company</th>" +
        			"<th>Price</th>" +
        			"<th>Year</th>" +
        		"</tr>";

   //--------------------------------------------------
   //Döngü kullanarak tablodaki her satır için element
   //grubu oluşturuyoruz ve bunu satirlar değişkenine
   //ekletiyoruz.
   //--------------------------------------------------
   for (var i = 0; i < cds.length; i++) {
    var title  = cds[i].getElementsByTagName('TITLE')[0].childNodes[0].nodeValue;
    var artist = cds[i].getElementsByTagName('ARTIST')[0].childNodes[0].nodeValue;
    var country = cds[i].getElementsByTagName('COUNTRY')[0].childNodes[0].nodeValue;
    var company = cds[i].getElementsByTagName('COMPANY')[0].childNodes[0].nodeValue;
    var price  = cds[i].getElementsByTagName('PRICE')[0].childNodes[0].nodeValue;
    var year  = cds[i].getElementsByTagName('YEAR')[0].childNodes[0].nodeValue;

    var satir = "<tr>" +
        			"<td>"+ title +"</td>" +
        			"<td>"+ artist +"</td>" +
        			"<td>"+ country +"</td>" +
        			"<td>"+ company +"</td>" +
        			"<td>"+ price +"</td>" +
        			"<td>"+ year +"</td>" +
     		   "</tr>";

    satirlar += satir;
   }

   //--------------------------------------------------
   //Tabloyu oluşturduk. Şimdi ilgili sayfada "cd-liste"
   //id değerine sahip elemente bu tablo satırlarını ekliyoruz.
   //--------------------------------------------------
   document.getElementById('cd-liste').innerHTML += satirlar;
  }
 };

 xhr.open('GET', 'cd_catalog.xml', true);
 xhr.send();
}

style.css


button {
	padding: 10px;
	background-color: #ddd;
	border-color: #aaa;
	margin-bottom: 5px;
}

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: İndir

Not
CORS hatası almamak için bu dosyaları bir sunucu üzerinde veya localhost üzerinde çalıştırın.
Etiketler
javascript javascript xml işlemleri javascript listeleme işlemleri açıklamalı içerik