Yapım Numarası Bilgisini Göster - Microsoft Excel


Excel VBA ile yapım numarasını öğrenmek için kullanılabilecek kod.

Kod


Option Explicit

Sub YapimNumarasiBilgisiniGetir()
    MsgBox Application.Build
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba